PRAKTISCHE INFO

Infobrochure 2023- 2024: klik hieronder

Aanmelden op smartschool voor ouders: klik hieronder 

Nuttige formulieren:

Praktische informatie

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Voorschoolse opvang

6u45 tot 8u45

6u45 tot 8u45

6u45 tot 8u45

6u45 tot 8u45

6u45 tot 8u45

Start lessen

 

9u00

9u00

9u00

9u00

9u00

Middagpauze

 

12u35 tot 13u35

12u35 tot 13u35

12u35

12u35 tot 13u35

12u35 tot 13u35

Einde lessen

 

15u30

15u30

 

15u30

15u30

Naschoolse opvang

15u45 tot 18u30

15u45 tot 18u30

12:50 tot 18u30

15u45 tot 18u30

15u45 tot 18u30
Zowel in de voormiddag als in de namiddag is er een pauze van 15 minuten.
Jaarkalender 2023-2024
Verlofkalender ouders
                                                                              
                                                                        
Voor- en naschoolse opvang en opvang tijdens de vakantieperiodes: (voor meer info: zie infobundel)

De voor- en naschoolse opvang gebeurt door vzw Infano (van 6u45 tot 8u30 en van 16u tot 18u30). Ook tijdens de vakantieperiodes en op pedagogische studiedagen kan u in onze buitenschoolse opvang terecht!


Voor meer informatie kan u zich wenden tot

Maantje Meise - 
K.Baudewijnslaan 26 te 1861 Wolvertem
Teamcoach - Gsm 0488/08.07.91

e-mail: maantjemeise@infano.be


Maaltijden:(voor meer info: zie schoolreglement)

's Middags kunnen de kinderen warme maaltijden (soep en dessertje inbegrepen) krijgen of  hun  meegebracht lunchpakket nuttigen.
Elke maand krijgen de kinderen een overzicht van het menu. Hierop kan u  de gewenste maaltijden/soepen bestellen. U kan ook onmiddellijk voor een heel schooljaar intekenen voor de warme maaltijden.

Er wordt een vergoeding per warme maaltijd aangerekend.

Het is ook mogelijk om enkel soep te bestellen.


Tussendoortje:

Zowel in de voor- als namiddag kunnen de leerlingen een zelf meegebracht koekje en/of drankje tijdens de speeltijd verbruiken. Wij promoten gezonde voeding, dus liefst geen snoep, chocolade of frisdrank.
Aangezien we een MOS-school zijn, raden wij aan om de koek in een koekendoosje mee te geven en verpakking thuis te laten. Met de papiertjes die toch meekomen leren wij de kinderen sorteren.   
Wij geven de voorkeur aan het drinken van water.  Op school hebben we waterfonteintjes waar drinkbussen makkelijk bijgevuld kunnen worden.


Op- en afhalen van de kinderen:

Kinderen die naar de voor- of naschoolse bewaking gaan, worden begeleid tot bij de toezicht(st)er van Infano (Maantje Meise).

Kinderen die na 8u30 komen, worden afgezet op de speelplaats. Voor de kleuters is dit op de speelplaats van de kleuterblok, de leerlingen van de lagere school worden afgezet op de grote speelplaats.


Zwemmen op school:

Wij volgen de nieuwste inzichten op het gebied van zwemdidactiek.

De leerlingen van de lagere school gaan wekelijks zwemmen in het zwembad te Meise. Deze zwembeurten gaan door op donderdagvoormiddag. Tijdens deze zwemlessen wordt echt gefocust op het bereiken van de eindtermen (met de klemtoon op overlevend zwemmen). Om de kosten van deze zwembeurten te beheersen wordt de kostprijs van een zwembeurt + vervoer naar het zwembad aangerekend.


Verjaardagen:

Bij de kleuters wordt de verjaardag op de dag zelf gevierd (of de dag voor of na het weekend waarin de verjaardag valt). De jarigen mogen dan iets meebrengen om te eten (cake, taart, fruit,...). Het is niet de bedoeling om dure geschenken mee te brengen. 
In de lagere school spreek je met de leerkracht af wanneer dit het best past.Inschrijvingen:

        Kleuters

Kleuters mogen vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden naar de kleuterschool. Afhankelijk van hun geboortedatum mogen ze op bepaalde data instappen:

·de eerste schooldag na de zomervakantie;


·de eerste schooldag na de herfstvakantie (06/11/2023);


·de eerste schooldag na de kerstvakantie (08/01/2024);


·de eerste schooldag van februari (01/02/2024);


·de eerste schooldag na de krokusvakantie (19/02/2024);


·de eerste schooldag na de paasvakantie (15/04/2024);


·de eerste schooldag na Hemelvaartsdag (13/05/2024);


Een kleuter wordt pas toegelaten vanaf de instapdag dat volgt op de datum waarop hij/zij 2 jaar en 6 maanden werd.
Kleuters die twee jaar en zes maanden worden op een instapdag kunnen op die dag in het kleuteronderwijs ingeschreven en onmiddellijk toegelaten worden.
Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag ingeschreven en toegelaten worden in de school zonder rekening te houden met de instapdagen.


     Lagere school

Om toegelaten te worden in het lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar én tenminste het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs. Ze zijn tevens verplicht om gedurende die periode tenminste 290 halve dagen aanwezig zijn geweest. Als de kleuter geen 290 halve dagen of meer aanwezig is geweest, dan moet de klassenraad zijn toelating geven om te kunnen starten in het lager onderwijs. De beslissing en motivatie wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk 10 schooldagen na de eerste schooldag van september of de inschrijving.