PRAKTISCHE INFO

Infobundel 2019- 2020:klik hieronder

Nuttige formulieren:
 Formulier toedienen medicatie: Attest toedienen medicatie
Ziektebriefje ouders: Ziektebriefje ouders

Praktische informatie
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Voorschoolse opvang
6.45 tot 8.45
6.45 tot 8.45
6.45 tot 8.45
6.45 tot 8.45
6.45 tot 8.45
Start lessen
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
Middagpauze
12.35 tot 13.35
12.35 tot 13.35
12.35
12.35 tot 13.35
12.35 tot 13.35
Einde lessen
15.30
15.30

15.30
15.30
Naschoolse opvang
15.45 tot 18.30
15.45 tot 18.30
12.50 tot 18.30
15.45 tot 18.30
15.45 tot 18.30

Zowel in de voormiddag als in de namiddag is er een pauze van 15 minuten.
Planning  2021- 2022


                                                                              
                                                                        

SEPTEMBER 2021
  •     01/09            Start schooljaar
OKTOBER 2021
  •     23/10            Eetfestijn online
NOVEMBER 2021
  •         12/11             Facultatieve verlofdag

DECEMBER 2021 

  •    
JANUARI 2022
  •    
FEBRUARI 2022
  •                   
MAART 2022    
  •                                                            
APRIL 2022       
  •     
MEI 2022
  •     
JUNI 2022Voor- en naschoolse opvang en opvang tijdens de vakantieperiodes: (voor meer info: zie infobundel)

De voor- en naschoolse opvang gebeurt door vzw Infano (van 6u45 tot 8u30 en van 16u tot 18u30). Ook tijdens de vakantieperiodes en op pedagogische studiedagen kan u in onze buitenschoolse opvang terecht!


Voor meer informatie kan u zich wenden tot

Maantje Meise - 
K.Baudewijnslaan 26 te 1861 Wolvertem
Teamcoach - Gsm 0488/08.07.91

e-mail: maantjemeise@infano.be


Maaltijden:(voor meer info: zie schoolreglement)

's Middags kunnen de kinderen warme maaltijden (soep en dessertje inbegrepen) krijgen of  hun  meegebracht lunchpakket nuttigen.
Elke maand krijgen de kinderen een overzicht van het menu. Hierop kan u  de gewenste maaltijden/soepen bestellen. U kan ook onmiddellijk voor een heel schooljaar intekenen voor de warme maaltijden.

Er wordt een vergoeding per warme maaltijd aangerekend.

Het is ook mogelijk om enkel soep te bestellen.


Tussendoortje:

Zowel in de voor- als namiddag kunnen de leerlingen een zelf meegebracht koekje en/of drankje tijdens de speeltijd verbruiken. Wij promoten gezonde voeding, dus liefst geen snoep, chocolade of frisdrank.
Aangezien we een MOS-school zijn, raden wij aan om de koek in een koekendoosje mee te geven en verpakking thuis te laten.Met de papiertjes die toch meekomen leren wij de kinderen sorteren.   
Wij geven de voorkeur aan het drinken van water.  Op school hebben we waterfonteintjes waar drinkbussen makkelijk bijgevuld kunnen worden.


Op- en afhalen van de kinderen:

Kinderen die naar de voor- of naschoolse bewaking gaan, worden begeleid tot bij de toezicht(st)er van Infano (Maantje Meise).

Kinderen die na 8u30 komen, worden afgezet op de speelplaats. Voor de kleuters is dit op de speelplaats van de kleuterblok, de leerlingen van de lagere school worden afgezet op de grote speelplaats.


Leerlingenvervoer:

Het leerlingenvervoer wordt georganiseerd door het Gemeentebestuur van Meise. Op de bus is er begeleiding voorzien. De begeleider staat in voor de veiligheid van de kinderen bij het in- en uitstappen. Kinderen die niet aan de stopplaats worden afgehaald, zullen weer naar school worden gebracht.

Je brengt het gemeentebestuur en de school onmiddellijk op de hoogte van iedere wijziging.

Er wordt een vergoeding gevraagd voor het leerlingenvervoer. Deze vergoeding wordt door het Gemeentebestuur bepaald. Om de huidige prijs te kennen wendt u zich tot de school of het Gemeentebestuur.


Zwemmen op school:

Wij volgen de nieuwste inzichten op het gebied van zwemdidactiek.

De leerlingen van de lagere school gaan wekelijks zwemmen in het zwembad te Meise. Deze zwembeurten gaan door op donderdagvoormiddag. Tijdens deze zwemlessen wordt echt gefocust op het bereiken van de eindtermen (met de klemtoon op overlevend zwemmen). Om de kosten van deze zwembeurten te beheersen wordt de kostprijs van een zwembeurt + vervoer naar het zwembad aangerekend.Verjaardagen:

Bij de kleuters wordt de verjaardag op de dag zelf gevierd (of de dag voor of na het weekend waarin de verjaardag valt). De jarigen mogen dan iets meebrengen om te eten (cake, taart, fruit,...). Het is niet de bedoeling om dure geschenken mee te brengen. 
In de lagere school spreek je met de leerkracht af wanneer dit het best past.Inschrijvingen:

        Kleuters

Kleuters mogen vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden naar de kleuterschool. Afhankelijk van hun geboortedatum mogen ze op bepaalde data instappen:

·de eerste schooldag na de zomervakantie;


·de eerste schooldag na de herfstvakantie (08/11/2021);


·de eerste schooldag na de kerstvakantie (10/01/2022);


·de eerste schooldag van februari (01/02/2022);


·de eerste schooldag na de krokusvakantie (22/02/2022);


·de eerste schooldag na de paasvakantie (19/04/2022);


·de eerste schooldag na Hemelvaartsdag (30/05/2022);


Een kleuter wordt pas toegelaten vanaf de instapdag dat volgt op de datum waarop hij/zij 2 jaar en 6 maanden werd.
Kleuters die twee jaar en zes maanden worden op een instapdag kunnen op die dag in het kleuteronderwijs ingeschreven en onmiddellijk toegelaten worden.
Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag ingeschreven en toegelaten worden in de school zonder rekening te houden met de instapdagen.


     Lagere school

Om toegelaten te worden in het lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar én tenminste het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs. Ze zijn tevens verplicht om gedurende die periode tenminste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest. Als de kleuter geen 250 halve dagen of meer aanwezig is geweest, dan moet de klassenraad zijn toelating geven om te kunnen starten in het lager onderwijs. De beslissing en motivatie wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk 10 schooldagen na de eerst schooldag van september of de inschrijving.